Reklama

Zmiana użytkowania wieczystego we własność w Białymstoku

Z myślą o wszystkich mieszkańcach zainteresowanych przekształceniem użytkowania wieczystego we własność przygotowaliśmy pakiet najważniejszych informacji dotyczących tego tematu. Można je znaleźć na stronie internetowej białostockiego Urzędu Miejskiego w zakładce „dla mieszkańców / nieruchomości”.  

Na stronie www.bialystok.pl zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Białostoczanie zainteresowani zmianami, które 1 stycznia 2019 r. wprowadzi ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, mogą dowiedzieć się o tym, kogo i jakich nieruchomości będzie dotyczyć przekształcenie, jakie opłaty trzeba będzie wnieść z tytułu przekształcenia i w jakich terminach. Ponadto, w przypadku pytań lub wątpliwości mieszkańcy mogą zadzwonić na miejską infolinię (85 879 79 79) lub skontaktować się drogą mailową: nieruchomosci@um.bialystok.pl.

Ideą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności jest likwidacja użytkowania wieczystego jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W Białymstoku, podobnie jak w całej Polsce przekształcone zostaną zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości gminne. Prezydent Miasta Białegostoku będzie wydawał zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, w których zawarte będzie m.in. oznaczenie nieruchomości według ewidencji i ksiąg wieczystych, wysokość rocznej opłaty przekształceniowej i okres jej wnoszenia. Użytkownicy – właściciele nieruchomości będą mogli wnieść opłatę przekształceniową jednorazowo lub będzie ona rozłożona w czasie.

Źródło Urząd Miejski Białystok