Reklama

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w Białymstoku i regionie

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku
i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy,
a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym dla Białegostoku i województwa podlaskiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Działający już w ponad 150 krajach system jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym Białegostoku i całego województwa podlaskiego. – Rozwój regionu podlaskiego na płaszczyźnie wielu sektorów biznesowych i publicznych jest niezwykle dynamiczny. Podlasie od dłuższego czasu tworzy różnego rodzaju platformy łączące samorządy z kapitałem społecznym. Niegdyś podlaskie było kojarzone w dużej mierze z rolnictwem oraz branżą spożywczą. W tej chwili to się zmienia – w społeczności lokalnej obudził się duch przedsiębiorczości. Jako doradcy regionalni ZSK, przedstawiamy system i wspomagamy jego wdrożenie w regionie. Jest to istotne z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości oraz podtrzymania ducha samorozwoju mieszkańców, a także przedsiębiorców w naszym regionie – mówi Beata Sulima, Doradca Regionalny ZSK.

Jak zaznacza Beata Sulima, w każdym z województw aktywnie działają doradcy regionalni, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym.
Głównym naszym zadaniem jest tworzenie pomostów miedzy pracodawcami a organizacjami branżowymi, a także samorządem czy potencjalnym pracownikiem. Jako regionalny doradca ZSK jestem zaangażowana w szerzenie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposobu działania systemu, a co ważne – instrukcji, jak należy działać w obrębie systemu aby był maksymalnie efektywny. Co istotne, prace nad systemem odbywają się zarówno na poziomie centralnym przy wsparciu ministerstw, jak i lokalnym – dodaje Beata Sulima.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, ażeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Obecnie na rynku pracy istotą jest elastyczność, dostosowywanie się do potrzeb rynkowych. Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. Istnieje ogromna potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz osób w procesie poszukiwania pracy. ZSK pozwala na potwierdzenie tego, co już umiemy, uzyskania formalnego dowodu na to, jakie mamy kompetencje – także te, które zdobywamy poza szkołą. Z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy potwierdzenie umiejętności pracownika pozwala wyeliminować błędy w rekrutacji. W konsekwencji takie mechanizm sprzyja obu stronom – mówi Anna Fiedorczuk, doradca regionalny ZSK.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu formalnie swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji.

Wiele zawodów znika z rynku. Wpływa na to cyfryzacja, rozwój przemysłu. Niektóre obszary przestają wymagać obsługi wykwalifikowanej kadry. Dlatego system ZSK jest szczególnie dedykowany dla tych, którzy stają przed potrzebą przekwalifikowania, zmiany zawodu. Jest to narzędzie, które w praktyczny sposób pozwala im wrócić na rynek pracy. Jest to korzystne nie tylko z punktu widzenia gospodarki, realizuje także aspekt psychologiczny komentuje Beata Sulima, doradczyni regionalna ZSK.


Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

https://www.kwalifikacje.edu.pl/

Reklama