Reklama

Zimowe oczyszczanie miasta

Rozpoczyna się sezon zimowy, który potrwa do 30 marca 2024 roku. Na wszystkie zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych w naszym mieście, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, monitoring pojazdów GPS oraz na prognozę pogody, Miasto zawarło umowy z ośmioma wykonawcami. Zabezpieczono też środki finansowe na ten cel.

Zgodnie z obowiązującymi umowami od 1 października obowiązywał sezon przedzimowy, który zakończył się 15 listopada 2023 r. Od tego dnia mamy sezon zimowy. Prezydent Miasta Białegostoku – jako zarządca dróg publicznych – zorganizował na początku października spotkanie z wszystkimi wykonawcami, aby omówić istotne sprawy towarzyszące prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg (ZUD) i wypracowaniu jak najlepszych efektów współpracy.

– W sezonie zimowym wykonawcy postawieni są w stan wyższej gotowości. Powinni pozostawać w pełnej dyspozycji Miasta, aby móc podejmować działania w razie zachodzącej konieczności. W ciągu jednej godziny od powzięcia decyzji o uruchomieniu akcji, firmy oczyszczające zobligowane są do stawienia się na ulicach Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z zawartymi umowami przed rozpoczęciem sezonu zimowego wykonawca w każdym z sześciu sektorów miasta zobowiązany był do zgromadzenia zapasów chlorku sodu (pospolita sól drogowa) w liczbie co najmniej 500 ton na sektor, chlorku wapnia lub chlorku magnezu – co najmniej 50 ton oraz kruszywa łamanego – 100 ton na sektor. Przeprowadzone przez inspektorów kontrole w bazach firm, sprawdzające stan przygotowań do prowadzenia akcji ZUD pod względem zgromadzonych zapasów środków do zwalczania śliskości na drogach i chodnikach, a także posiadanego potencjału sprzętowego potwierdziły, że zostały one zgromadzone w wymaganych ilościach, a nawet nieco większych. Poza tym w sytuacji kryzysowej będzie także możliwość wykorzystania 900 ton soli drogowej zabezpieczonej dodatkowo przez Miasto. W trakcie sezonu zimowego (do końca lutego każdego roku obowiązywania umów) wykonawcy zobowiązani są do uzupełniania zapasów soli drogowej w takim stopniu, aby można było prowadzić skuteczne działania przy długotrwałych opadach śniegu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, sytuacja we wszystkich sektorach miasta przedstawiała się następująco:

Materiały:

– sól drogowa (NaCl) na miejscu lub zamówione – 9 066 ton

– piasek/kruszywo łamane, na miejscu lub zamówione – 1 510 ton

– chlorek magnezu/wapnia na miejscu lub zamówione – 342 tony

Sprzęt:

– Pługo-posypywarki ulice główne – 44 szt. + 6 szt. rezerwowych

– Pługo-posypywarki ulice osiedlowe – 26 szt.

– Pługo-posypywarki (ciągniki) chodniki – 25 szt.

Firmy będą prowadziły działania w ramach akcji biernej, akcji interwencyjnej oraz akcji czynnej w zależności od wystąpienia określonych warunków pogodowych.

 • Akcja bierna:
  • firmy są w dyspozycji zamawiającego,
  • pełnią dyżury dyspozytorskie i patrolują drogi, w razie konieczności zgłaszają potrzebę podjęcia akcji,
  • zwalczają śliskość na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach,
  • usuwają sople lodowe z obiektów inżynierskich.
 • Akcja interwencyjna:
  • polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic.
 • Akcja czynna:
  • polega na wykonywaniu czynności długotrwałych, związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót.

Firmy zadeklarowały zatrudnienie do tych zadań 212 osób. Na zimowe odśnieżanie miasta w sezonie 2023/2024 zaplanowano wydatek ok. 28 mln zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi na koniec sezonu, bo wszystko zależy od tego, jaka będzie ta zima.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama