Reklama

Zgody na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym

Zgody wydawane są od 3 września br. przez właściwych miejscowo komendantów placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wystawiane są przede wszystkim osobom, które uzasadniły niezbędne okoliczności wskazujące na bezpośredni kontakt z osobami na stałe zamieszkałymi w strefie stanu wyjątkowego, czyli zgodnie z par. 2 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 roku w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

Stan wyjątkowy obowiązuje przez 30 dni w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim. Wydane w tej sprawie ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów obejmuje zarówno katalog ograniczeń, które obowiązują na obszarze objętym stanem wyjątkowym, jak i informacje dotyczące osób, których nie dotyczy zakaz przebywania na tym obszarze.

 

Reklama