Reklama

Zgłoś się do ósmej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2023”!

Twoja firma stawia na rozwój pracowników? Realizujesz inwestycje podnoszące jej efektywność? Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w konkursie pt. „Organizacja ucząca się 2023”. Konkurs honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.


Mogą w nim uczestniczyć pracodawcy z województwa podlaskiego, stosujący zasady organizacyjnego uczenia się, tj. inwestujący w rozwój kompetencji pracowników, zorientowani na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniający się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Konkurs skierowany jest do pracodawców z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm, a także do pracodawców z sektora publicznego. Wyodrębniono w nim trzy kategorie:

  • „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
  • „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
  • „Sektor publiczny”.

Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2023”. Zwycięzcy będą ponadto promowani na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama