Reklama

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. By nauka była przyjemna i dawała dobrą przyszłość

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży jest placówką o 70-letniej tradycji, z sześcioma kierunkami kształcenia technicznego, szkołą policealną oraz szkoła branżową pierwszego stopnia, jak również z liceum ogólnokształcącym o profilu dietetyka i fitness.

– To kierunki mające ogromny prestiż i uznanie. Absolwenci tych kierunków są poszukiwani na rynku pracy – przekonuje Bogusława Olbryś, dyrektorka ZSWiO nr 7. I opowiada o pierwszym kierunku. To technik weterynarii: – Po ukończeniu szkoły absolwent technikum weterynaryjnego znajdzie pracę w gabinetach, inspektoratach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt, jak również w zakładach produkcji pasz – wymienia pani dyrektor.

Zawody, które dają przyszłość

Uczniowie na tym kierunku zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i pielęgnacji zwierząt oraz czynności pomocniczych przy diagnozowaniu, profilaktyce i z leczeniu chorób zwierząt. – Dodatkową atrakcją jest możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii T, czyli na traktor. Oczywiście z subwencji oświatowej – dodaje.

Kolejny kierunek to technik technologii żywności. Po ukończeniu tejże szkoły absolwent znajdzie pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, w różnych laboratoriach, w handlu żywnością. Będzie mógł prowadzić też własną działalność gospodarczą.

– Uzyskane kwalifikacje w zakresie produkcji wyrobów spożywczych, cukierniczych, mięsnych są na pewno bardzo pożyteczne na naszym współczesnym rynku pracy – nie ma wątpliwości Bogusława Olbryś. – Dodatkowo uczeń zgłębia tak ważne techniki w obecnej przestrzeni społecznej, jaką jest poznanie bardzo dobrych zasad z zakresu marketingu i reklamy.

I opowiada o kolejnym kierunku. To technik przetwórstwa mleczarskiego. – Jak wiemy, woj. podlaskie jest krainą mlekiem i miodem płynącą. Więc przyszłość techników przetwórstwa mleczarskiego bardzo różowo się kreuje, ponieważ mamy w regionie trzy gigantyczne mleczarnie, które są słynne na cały świat.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w zakładach przetwórstwa mleczarskiego, w różnych laboratoriach, w handlu produktami spożywczymi, jak również będzie miał kwalifikacje, by prowadzić własna działalność gospodarczą. Zyskuje tu wiedzę z zakresu produkcji wyrobów mleczarskich oraz z zasad oceny jakości mleka i jego przetworów. Dodatkowo również zgłębia tajniki dotyczące marketingu i reklamy produktów z branży mleczarskiej.

Następnym kierunkiem, na który jest bardzo dużo chętnych, jest technik żywienia i usług gastronomicznych. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł pracować w zakładach żywienia zbiorowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i w agroprzedsiębiorczości. Nauczy się zasad sporządzania i dekorowania potrwa oraz organizowania przeróżnego rodzaju przyjęć i uroczystości. Pozna również kuchnię różnych narodów świata i z różnych regionów.

– Kolejnym kierunkiem – bardzo poszukiwanym na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą – jest technik architektury krajobrazu – mówi pani dyrektor. Po ukończeniu tego kierunku

absolwent będzie mógł pracować przy projektowaniu, urządzaniu, pielęgnowaniu terenów zieleni, różnych elementów małej architektury krajobrazu, jak również w gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni. W szkole zdobywa dodatkową wiedzę i różnego rodzaju kwalifikacje w dziedzinach projektowania, budowania i konserwacji obiektów architektury krajobrazu. – Poznaje też oczywiście ogromną rzeszę roślin z całego świata: rośliny ozdobne, sposoby ich pielęgnacji i tworzenia przeróżnych rzeczy związanych z florystyką i małą architekturą przestrzenną – podkreśla Bogusława Olbryś.

W Zespole Szkól Weterynaryjnych można też wybrać kierunek: technik agrobiznesu. Po jego ukończeniu absolwent będzie mógł pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych o profilu rolniczym lub samodzielnie może prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia produkcji rolniczej, prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie i pozyskiwania środków unijnych, jak również w ramach subwencji oświatowej może zdobyć prawo jazdy w kategorii T. Dodatkowo uzyskuje wiedzę z zakresu księgowości i prowadzenia własnej firmy.

Dodatkowe inwestycje: w bazę i w umiejętności

W ostatnich trzech latach pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację dwóch dużych przedsięwzięć. Pierwszy projekt to: Młody technik młodym przedsiębiorcą, drugi: Rynek pracy otwarty na młodych techników – chwali się pani dyrektor. I opowiada: – Projekt jest o tyle atrakcyjny, że młodzież nie tylko pozyska nowe umiejętności w zakresie pielęgnacji zwierząt czy przygotowywania potraw, ale będzie też uczestniczyła w dodatkowych kursach, szkoleniach czy stażach zawodowych.

Staże zawodowe przewidziane są też dla nauczycieli. Po to, by jeszcze bardziej podnieść ich kompetencje i umiejętności zawodowe.

Pieniądze z projektów pozwolą też na inwestycje rozszerzające bazę multimedialną i dydaktyczną szkoły.

Ale to nie koniec planów: – Mam nadzieję, że uda nam się rozpocząć realizację naprawdę dużego przedsięwzięcia. To Centrum Analityki Weterynaryjnej – zdradza Bogusława Olbryś. Pieniędzy powinno też wystarczyć na wyposażenie sali informatyczno-biznesowej i salę do nauki języków obcych.

Wspólnie z pracodawcami i uczelniami

Jesteśmy też pierwszą w regionie placówką, w której 15 lutego bieżącego roku podpisaliśmy z 10 pracodawcami umowy tzw. patronackie – mówi Bogusława Olbryś. To umowy o wzajemnej współpracy i edukacji na potrzeby uczniów i przedsiębiorców oraz nauczycieli. – Od wielu lat dzięki takiej współpracy z uczelniami z całej Polski organizujemy też konkurs, którego efektem finalnym jest indeks na SGGW. Uczniowie mają też możliwość odwiedzenia tej uczelni, zwiedzenia pracowni i laboratoriów.

Uczniowie świetnie też zdają matury i egzaminy zawodowe. – To dzięki ogromnej motywacji,

ogromnemu zaangażowaniu rady pedagogicznej w aktywizujące metody nauczania, w rozwijanie ciągle bazy technologii informacyjno-komunikacyjnej – mówi pani dyrektor. Jak zapewnia, rozwój bazy dydaktycznej, dostosowanie jej do współczesnych standardów, jest bardzo ważne.

www.dobryzawod.pl

unia

Materiał Informacyjny Partnera

Reklama