Reklama

Zero złotych na białostockie zabytki

Żaden z dziesięciu, białostockich wniosków złożonych do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie otrzymał dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Łączna wartość dziesięciu zgłoszonych przez Miasto projektów to 37 mln 188 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania to ponad 30 mln 134 tys. zł, a wkład własny miał wynieść ponad 7 mln 53 tys. zł. Niestety ani jedna złotówka nie wesprze Miasta Białystok w inwestycjach związanych z remontami zabytków. 

– Te projekty są ważne nie tylko ze względu na wizerunek, ale też funkcjonalność obiektów, często reprezentacyjnych dla naszego miasta. Zależy nam chociażby na modernizacji i przebudowie VI LO, renowacji ogrodzenia dawnego cmentarza gettowego czy też rewitalizacji zabytkowego parku im. Konstytucji 3 Maja – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Szkoda, że po raz kolejny nie możemy liczyć na wsparcie rządu.

Zgłoszone przez Miasto do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projekty to:

  • „Przebudowa i modernizacja zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 – etapy: 2 i 3”;
  • „Przebudowa i modernizacja budynku dawnej Łaźni Miejskiej przy ul. Słonimskiej w Białymstoku”;
  • „Modernizacja budynku Pałacyku Gościnnego przy ul. Kilińskiego 6 w Białymstoku”;
  • „Renowacja ogrodzenia dawnego cmentarza gettowego przy ul. Żabiej w Białymstoku”;
  • „Przebudowa i remont 2 budynków ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne przy ul. Ks. St. Suchowolca 25 i 25A w Białymstoku”;
  • „Przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku nr 10 przy ul. Węglowej 5 na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku”;
  • „Remont wnętrza kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela i ogrodzenia cmentarza wraz z bramami, przy ul. W. Raginisa 8 w Białymstoku”;
  • „Rewitalizacja zabytkowego parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku”;
  • „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku”.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama