Reklama

Zbadaj swój język

 W sobotę 19 listopada Polski Związek Logopedów razem z mediami organizuje Dzień Bezpłtnych Diagnoz Logopedycznych. W kilku białostockich placówkach specjalnie w tym dniu będzie można zasięgnąć bezpłatnej porady fachowców od korekcji wymowy. Neurologopedzi i surdologopedzi udzielają w tym dniu pomocy młodzieży i dorosłym, osobom jąkającym się, po udarach mózgu, osobom po operacji krtani.

Celem akcji jest:

  • ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy,
  • rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy,
  • pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacja słowną.

Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Oferowaliśmy pomoc zarówno rodzicom niemowląt i noworodków pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców. Do skorzystania z możliwości konsultacji logopedzi zaprosili także osoby życia publicznego, dziennikarzy i artystów, którzy pragnęli poprawić swoja mowę, udoskonalić umiejętności związane z używaniem głosu, zadbać o lepsza komunikacje werbalną.


W Białymstoku logopedzi będą czekali na wszystkich chetnych pod nastepującymi adresami:

  • Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poleska 27
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Piotrkowska 2
  • Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 16
  • Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 18
  • Eskulap Lekarska Specjalistyczna Spółdzielna Pracy, ul. Białówny 9/1Szczegółowe adresy i godziny otwarcia placówek można znaleźć pod adresem:

www.logopeda.org.pl.

Reklama