Reklama

Zatrzymano dwóch obywateli Afganistanu

Wczoraj (28.03.2019 r.) funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w Szypliszkach zauważyli na przystanku autobusowym dwie osoby o ciemnej karnacji skóry. Podczas legitymowania okazało się, że mężczyźni nie posiadają przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w naszym kraju. W toku dalszych czynności na podstawie ustnych oświadczeń ustalono, że są to obywatele Afganistanu nielegalnie przebywający w naszym kraju. Za przekroczenie polsko – litewskiej granicy wbrew przepisom dwaj mężczyźni w wieku 28-30 lat zostali zatrzymani. Podczas składania wyjaśnień cudzoziemcy oświadczyli, że celem ich podróży była Francja.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach obywatele Afganistanu zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białystoku.