Reklama

Zatrzymani organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy

Na granicy polsko-białoruskiej w sumie zatrzymano 362 pomocników, z kolei na granicy polsko-litewskiej 145. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowaliśmy wzrost ujawnionych osób zaangażowanych w ten nielegalny proceder. W 2021 roku łącznie zatrzymano 415 pomocników, w tym na granicy polsko-białoruskiej 362, z kolei na odcinku polsko-litewskim 53.  Wśród zatrzymanych osób dominowali obywatele Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Polski. Niejednokrotnie dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji, kiedy to organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy przewożąc już grupy migrantów, ryzykowali ich życie nie zatrzymując się i uciekając z miejsca kontroli.


Osoby próbujące nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę już od początku podróży działają w sposób zorganizowany. W tym zakresie współdziałają z organizatorami zamieszkałymi poza UE  którzy współdziałają ze służbami granicznymi Białorusi. Koszt „usługi” polegającej na przewiezieniu migranta z Moskwy do Niemiec waha się od 5 do 8,5 tys. USD od osoby. Z kolei migranci przemycani przez granicę polsko – litewską przeważnie podejmowani są jeszcze na terytorium Litwy. W większości są to osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową i samodzielnie oddaliły się z otwartych litewskich ośrodków dla cudzoziemców.

  • Zatrzymany obywatel Ukrainy, który przewoził nielegalnych migrantów
    Zatrzymany obywatel Ukrainy, który przewoził nielegalnych migrantów

  • Przewożeni migranci
    Przewożeni migranci
Podlaska Straż Graniczna

Reklama