Reklama

Zarząd województwa przyznał stypendia artystyczne dla twórców dorosłych

Wsparcie na działalność twórczą otrzymało łącznie 45 osób. Spośród tej grupy dziesięciu artystów otrzyma stypendia półroczne w wysokości 7 tys. zł, natomiast stypendia roczne, po 10 tys. zł, przypadną w udziale aż 35 twórcom. Zarząd województwa zatwierdził listę stypendystów w czwartek, 19 stycznia br.


Warto podkreślić, że zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią marszałka Artura Kosickiego, w tym roku liczba wspartych przez zarząd artystów wzrosła niemal dwukrotnie.  

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy dotrzymać słowa. To dla mnie, dla zarządu województwa i dla sejmiku bardzo ważne, aby ludzie kultury czuli się docenieni. Będziemy starać się w miarę możliwości zwiększać wysokość tych stypendiów, chcemy też, aby ta grupa twórców była coraz większa – powiedział marszałek.

Łącznie na stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury dla osób dorosłych Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 420 tys. zł.

Stypendia umożliwią m.in. wydanie książek, płyt, albumów, przygotowanie filmów, wystaw, a także realizację zajęć artystycznych i edukacyjnych.

„W sprawie ustalenia dnia i godziny podpisania umowy o przyznanie stypendium należy skontaktować się z Mileną Rogowską z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego, nr tel. 85 66 54 857, e-mail: milena.rogowska@podlaskie.eu.

Departament mieści się przy ul. Jana Kilińskiego 16 (pokój 105).”

Aneta Kursa
red.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama