Reklama

Zarząd województwa nagrodził najlepszych uczniów w regionie

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało pięćdziesięciu jeden uczniów. Każdy z nagrodzonych otrzyma stypendium w wysokości 4 tys. zł. Dyplomy stypendystom wręczył w czwartek, 24 listopada, członek zarządu województwa Marek Malinowski.


Stypendystką została m.in. Patrycja Jędras z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Jej średnia to 5,28. Jest też laureatką olimpiady dotyczącej ubezpieczeń społecznych, bo jak podkreślała to tematyka, która ją – uczennicę profilu ekonomicznego – interesuje. Dokładnych planów co do przeznaczenia pieniędzy ze stypendium jeszcze nie ma.

– Prawdopodobnie odłożę je na studia – mówiła. Patrycja zamierza studiować Finanse i Rachunkowość.

Na co przeznaczyć otrzymane stypendium też jeszcze nie wie Szymon Chrzanowski, który obecnie jest uczniem Liceum Infotech, ale stypendium otrzymał za wyniki w nauce zdobyte jeszcze w Społecznej Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku. Laury zdobywał w konkursach historycznych, ale jego pasją są też geografia, biologia i chemia.

– Cieszę się ze stypendium, ale na co wydam te pieniądze, to jeszcze nie wiem, może je na razie zatrzymam i znajdzie się później jakiś cel – zaznaczył.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce od 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Franciszek Górski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku dziękował władzom samorządowym za kontynuację tego programu. Gratulował też stypendystom.

– Jesteście naszą dumą, naszą nadzieją. Wiem, że zdobywanie wiedzy nie jest łatwe i wymaga wytrwałości. I tej wytrwałości wam życzę – dodał.

Galę stypendialną uświetnił występ solisty Macieja Nerkowskiego i pianistki Kariny Komendery.

Lista stypendystów w załączeniu.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama