Zakup mieszkania w Białymstoku – to powinieneś wiedzieć

Zakup mieszkania to duży wydatek, na który nie każdy ma zgromadzone środki. Decydując się na nieruchomość w Białymstoku czy pobliskich miejscowościach można jednak posiłkować się różnymi instrumentami finansowymi. Najpopularniejszym jest w tym przypadku kredyt hipoteczny. Jak sfinansować kupno mieszkania z jego wykorzystaniem? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć.

Zakup mieszkania i kredyt hipoteczny – wybierz rodzaj oprocentowania

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób, które planują zakup mieszkania, jest odłożenie potrzebnych na ten cel środków. Nie zawsze jednak jest to możliwe, zwłaszcza przy niewielkich zarobkach. Wówczas możliwe jest sięgnięcie po inne rozwiązania. Najkorzystniejszym z nich jest kredyt hipoteczny. Szczegółowe informacje na temat tego instrumentu finansowego znajdziesz pod adresem: https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne/bialystok.

Popularność kredytu pod hipotekę wynika przede wszystkim z:

  • wysokiego stopnia ochrony konsumenta,
  • dużej dostępności kredytów hipotecznych w różnych bankach,
  • stosunkowo niskiego oprocentowania oraz niewielkich kosztów związanych z obsługą kredytu hipotecznego.

W 2023 roku, pomimo wysokich stóp procentowych, kredyt hipoteczny w dalszym ciągu jest jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań, na które można się zdecydować. Jest to jednak zobowiązanie finansowe względem banku. Przed jego zaciągnięciem ważne jest więc zebranie wkładu własnego na zakup mieszkania np. w Białymstoku. Przyszły kredytobiorca dzięki zgromadzonym środkom ma możliwość wyboru korzystniejszej finansowo opcji. Decydując się na kredyt hipoteczny, można wybrać oprocentowanie stałe lub zmienne, które opiera się na stawce WIBOR.

Inną kwestią jest sprawdzenie swojej zdolności kredytowej. Składając odpowiednie dokumenty dotyczące zarobków i wyciągu z konta, bank jest w stanie na podstawie zebranych informacji obliczyć zdolność kredytową. W korzystniejszej sytuacji są osoby będące w związku małżeńskim. W ich przypadku miesięczne dochody są sumowane, a to przekłada się zwykle na korzystniejszą ofertę ze strony banku. Obliczenie zdolności kredytowej pozwala ustalić, na jakie środki ze strony banku można liczyć. Dzięki temu można przeglądać adekwatne do nich oferty mieszkań w Białymstoku – zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego.

Reklama

Czym jest WIBOR – jak i kto go oblicza?

Warsaw Interbank Offered Rate, czyli WIBOR, jest stopą oprocentowania uwzględnianą przy wyliczaniu oprocentowania w kredytach hipotecznych. Warto zaznaczyć, że jest on wskaźnikiem zmiennym. Oznacza to, że jego wysokość może ulegać zmianom. Wahania wynikają przede wszystkim z sytuacji rynkowej. W dużym uproszczeniu, kiedy WIBOR rośnie, wówczas rata kredytu hipotecznego również wzrasta, jednak kiedy maleje, rata za kredyt również się zmniejsza. Banki udzielają kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym na podstawie wskaźników WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

WIBOR obliczany jest od poniedziałku do piątku do godziny 11, za pomocą procedury określanej jako fixing. Ważne w tym przypadku są pojęcia WIBOR ON oraz WIBOR TN, czyli overnight oraz tomorrow/next day obliczane o godzinie 17. Proces wyliczania jest średnią arytmetyczną uzyskiwaną na podstawie oprocentowania pożyczek międzybankowych, które podawane są przez największe banki w kraju. Odrzucane są dwa najwyższe oraz dwa najniższe wskaźniki. Wartość WIBOR-u jest ograniczona również przez stopy depozytowe oraz lombardowe Narodowego Banku Polskiego, a ich wysokość jest rekomendacją Rady Polityki Pieniężnej.

WIBOR 3M – czy to się opłaca?

Dla osoby decydującej się na kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym najważniejsze jest, aby stawka WIBOR utrzymywała się na niskim poziomie przez jak najdłuższy czas. Oznacza to bowiem niższe miesięczne raty. Należy przy tym podkreślić, że stawka WIBOR 6M jest zazwyczaj wyżej notowana w porównaniu ze stawką WIBOR 3M. Czym jeszcze różnią się te wskaźniki między sobą? Częstotliwością przeliczania rat kredytu hipotecznego. W przypadku wariantu 3M jest on przeliczany co trzy miesiące, natomiast dla 6M co pół roku. Jeżeli RPP zmniejsza oprocentowanie, wówczas banki znacznie szybciej reagują na tę zmianę i kredytobiorca znacznie szybciej otrzyma nowy harmonogram spłat swojego zobowiązania niż osoba, która zdecydowała się na oprocentowanie z WIBOR-em 6M.

Co jeszcze sprawdzić przed zakupem mieszkania?

Poza wyborem konkretnego oferty bankowej i rodzaju oprocentowania kredytu hipotecznego warto zainteresować się szczegółami związanymi z mieszkaniem lub domem, który planuje się nabyć. Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej nieruchomości warto dokładnie ją sprawdzić. Jednym z najważniejszych punktów na liście jest wgląd w księgę wieczystą. Dzięki temu można ustalić, czy nie została ona obciążona hipoteką lub jej sytuacja prawna jest niejasna. W przypadku wyboru mieszkania czy domu z rynku wtórnego warto także zdecydować się na dodatkową ekspertyzę rzeczoznawcy. Specjalista pomoże w ustaleniu, czy dany lokal jest zgodny ze stanem, który sprzedający określił w ogłoszeniu.

Reklama