Reklama

Zachęcali do wstąpienia

Wczoraj, 15 marca br. Komendant Placówki SG w Narewce wraz z funkcjonariuszami uczestniczyli w dniach otwartych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. W spotkaniu brali udział uczniowie VIII klas Szkół Podstawowych z Hajnówki i powiatu hajnowskiego. Młodzież mogła dowiedzieć się jak wygląda i na czym polega służba w Straży Granicznej. Uczestnikom przedstawiano zadania, specyfikę i charakter służby. Zaprezentowano także sprzęt jakim dysponują funkcjonariusze w codziennej służbie. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania z procedurami naboru do Straży Granicznej. Funkcjonariusze odpowiadali na liczne pytania dotyczące rekrutacji między innymi wymogów, jakie należy spełnić, by móc wstąpić w szeregi formacji. Osoby, które zdecydują się zasilić szeregi Straży Granicznej będą mogli spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi, jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, kontrolerzy ruchu granicznego, pirotechnicy czy przewodnicy psów służbowych.


Przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału SG w zakładce nabór do służby.

  • Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
    Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

  • Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
    Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

  • Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
    Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w HajnówcePodlaska Straż Graniczna

Reklama