Reklama

Z sercem do nakrętek

Urząd Miejski w Białymstoku w ramach akcji „Z sercem do nakrętek” kupił 30 pojemników do zbierania plastikowych nakrętek, które w styczniu trafią do wybranych placówek oświatowych na terenie miasta.

Do rozstawienia na terenie białostockich szkół jest 30 nowych, czerwonych pojemników w kształcie serc. Wybór szkół, w których staną, odbędzie się na podstawie analizy formularzy i liczby otrzymanych punktów za:

  • dotychczasowe angażowanie się w akcje ekologiczne organizowane przez Miasto (udział w zbiórce baterii, szkolne łąki kwietne, Czysty Białystok, Ratujmy Kasztany, Program Ochrony Płazów, udział w festynach edukacyjnych itp.),
  • udział w akcjach proekologicznych organizowanych przez inne podmioty,
  • organizację własnych inicjatyw związanych z ekologią,
  • liczbę uczniów uczących się w danej placówce.

Suma zdobytych punktów zadecyduje o tym, która placówka otrzyma kosz na nakrętki. Szkoły będą mogły przesyłać swoje zgłoszenia do 30 grudnia 2021 roku. Formularz oraz regulamin są dostępne do pobrania na dole strony.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 lutego 2022 roku i potrwa do końca grudnia. Pojemniki zostaną przekazane szkołom na zasadzie użyczenia na rok. Po jego zakończeniu wszystkie placówki złożą sprawozdanie – na jaki cel zostały przekazane nakrętki, z jaką organizacją zostało zawarte porozumienie i jaką liczbę nakrętek udało się zebrać.  

Celem projektu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Akcja propaguje też zachowania prospołeczne i uwrażliwia na drugiego człowieka, ponieważ dzięki zebranym nakrętkom można osobom potrzebującym sfinansować leczenie lub artykuły medyczne. Zakup 30 nowych pojemników na plastikowe nakrętki poprzedził program pilotażowy, w którym wykorzystane były cztery pojemniki rozlokowane w białostockich placówkach oświatowych: I LO (ul. Brukowa 2), III LO (ul. Pałacowa 2/1), SP nr 12 (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A) i SP nr 50 (ul. Pułaskiego 96). Okazało się, że zainteresowanie tym projektem wśród młodzieży było tak duże, że w trakcie roku do Urzędu Miejskiego wpływały prośby od innych szkół o ustawienie takich pojemników również na ich terenie.

Białystok jest dotychczas jedyną gminą w Polsce, która zdecydowała się na organizację podobnej inicjatywy w tak szerokim zakresie. W przyszłości planowany jest zakup kolejnych pojemników, żeby każda jednostka edukacyjna w naszym mieście miała swój własny kosz i mogła przystąpić do projektu.

Warto wiedzieć, że kilogram plastikowych nakrętek po napojach to średnio około 70 groszy. Na zakup profesjonalnego wózka elektrycznego potrzeba około 7,5 tys. złotych, czyli równowartość 11 ton nakrętek. Jeden pełny pojemnik to około 70 kilogramów, czyli na jedną tonę potrzeba blisko 15 pełnych koszy. Z tego wynika, że w sumie trzeba zebrać 165 pełnych pojemników.

Opracowanie: Aleksandra Karpowicz

Pojemnik w kształcie serca stojący na placu przed szkołą

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama