Reklama

,,Z kulturą przez Podlasie” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja Nasza Inicjatywa Podlaska ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Z kulturą przez Podlasie” złożyła w dniu 10 listopada 2023 roku. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Fundacja Nasza Inicjatywa Podlaska ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Z kulturą przez Podlasie” złożyła w dniu 10 listopada 2023 roku.
Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama