Reklama

Wzrost PKB w województwie podlaskim

GUS opublikował wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów za 2017 r. W 2017 roku wzrost gospodarczy w województwie podlaskim był najwyższy w kraju i wyniósł aż 8,1 %.

Tak dobrego wyniku nie było od lat. Dzięki temu w klasyfikacji województw prześcignęliśmy województwo warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie i pod względem wartości PKB na mieszkańca jesteśmy na 12 miejscu w kraju.

To efekt rozwoju podlaskich firm, których przychody w 2017 roku wzrosły o ponad 12% (przeciętna kraju to ok. 8%). Wzrosła również wydajność pracy. Widać, że inwestycje w nowe zakłady produkcyjne, nowoczesne technologie zaczynają przynosić efekty. Stale poprawia się infrastruktura komunikacyjna, łącząca nasz region z centrum kraju. Nie można także pomijać programów związanych ze zrównoważonym rozwojem, realizowanych z poziomu polityki centralnej, w tym programów społecznych, które w naszym regionie są mocno odczuwalne.

Tablica 1. Produkt krajowy brutto według regionów w 2017 r. (ceny bieżące)

 

Regiony

Ogółem Na 1 mieszkańca
 

w mln zł

 

w odsetkach

rok  poprzedni=

=100

 

w zł

 

Polska=100

P O L S K A 1988730 100,0 106,9 51760 100,0
Dolnośląskie 166023 8,3 106,6 57203 110,5
Kujawsko-pomorskie 87293 4,4 106,0 41909 81,0
Lubelskie 75891 3,8 106,5 35642 68,9
Lubuskie 43505 2,2 105,2 42793 82,7
Łódzkie 119981 6,0 106,7 48380 93,5
Małopolskie 159997 8,0 108,0 47250 91,3
Mazowiecki regionalny 104099 5,2 106,9 44216 85,4
Opolskie 40834 2,1 106,5 41199 79,6
Podkarpackie 76899 3,9 106,0 36142 69,8
Podlaskie 44017 2,2 108,1 37140 71,8
Pomorskie 116034 5,8 107,0 50020 96,6
Śląskie 243541 12,2 106,3 53495 103,4
Świętokrzyskie 46126 2,3 106,2 36909 71,3
Warmińsko-mazurskie 52249 2,6 105,3 36416 70,4
Warszawski stołeczny 341954 17,2 107,9 113296 218,9
Wielkopolskie 196780 9,9 107,1 56465 109,1
Zachodniopomorskie 73506 3,7 106,0 43072 83,2

Niestety, pomimo bardzo dobrego 2017 roku, ciągle pozostaje nam sporo do nadrobienia. Chociaż poziom PKB na mieszkańca w ciągu 2017 roku, wzrósł z 70,8% do 71,8% średniej krajowej, to trzeba pamiętać, że w 2010 roku wynosił 73%, a w 2002 roku aż 76,9%.

Źródło GUS