Reklama

Wyrok skazujący w sprawie organizowania nielegalnego przekraczania granicy

W wyniku prowadzonego śledztwa oskarżonych zostało 2 obywateli Polski – mieszkańców województwa mazowieckiego. Sąd wymierzył im kary łącznie od 8 miesięcy do 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, a także kary grzywny w kwocie łącznej 7500 zł.

Sprawa swój początek miała ponad rok temu, kiedy to funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze zatrzymali busa, którym kierował obywatel Polski. Oskarżony przewoził jako pasażerów 37 osób – obywateli Syrii oraz Iraku, którzy nie posiadali prawa do legalnego pobytu w Polsce. Okoliczności zdarzenia wskazywały, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę i następnie zostali odebrani przez „kuriera”. Cudzoziemcy chcieli przez Białoruś i Polskę przedostać się do Niemiec i taki był kierunek ich podróży.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu zorganizowali co najmniej 3 transporty z migrantami łącznie przewożąc 61 cudzoziemców. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez podejrzanych motywem popełnienia zarzucanych im czynów była chęć zysku. Za przewiezienie jednej osoby kierowca otrzymywał zapłatę 1000 zł.


W 2022 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 362 osoby za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy na odcinku polsko- białoruskim, w tym roku zatrzymano już 51 osób.Podlaska Straż Graniczna

Reklama