Reklama

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019

Zakończyło się głosowanie na Budżet Obywatelski 2019.  Nowy ambulans dla pogotowia ratunkowego, święto rzeki Białej, największa piramida wspinaczkowa w regionie… Do realizacji trafi w sumie 27 pomysłów spośród 93 zakwalifikowanych do głosowania projektów Budżetu Obywatelskiego 2019. Tak zdecydowali białostoczanie. W głosowaniu wzięły udział 43 584 osoby.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 białostoczanie rekomendowali do realizacji 27 projektów. Wśród nich jest 8 projektów ogólnomiejskich, 10 osiedlowych, 8 oświatowych i jeden – zielonego budżetu.

– Bardzo dziękujemy mieszkańcom za to, że tak licznie zaangażowali się w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Dzięki temu w naszym mieście kolejny raz będą realizowane projekty, które są potrzebne mieszkańcom i o które sami wnioskowali. To ubogaca nasze miasto i wzmacnia poczucie wspólnoty.

Na Budżet Obywatelski 2019 zostało przeznaczone 10 milionów złotych. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomendowanych do realizacji głosami mieszkańców wynosi 9 995 429 zł.

W czasie głosowania mieszkańcy Białegostoku wypełnili 43 584 kart – 13 879 w formie elektronicznej oraz 29 705 papierowych formularzy. Kart ważnych było 39 111, przy czym o nieważności głosu decydował m.in. brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w przesłany link, brak danych adresowych lub brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniami.

Projekty rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Projekty rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Projekty rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Projekty rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019

Liczba głosów oddanych na projekty na Budżet Obywatelski 2019

 

Źródło Urząd Miejski Białystok