Reklama

Wynik TenderHut i plany giełdowe

Warszawa, 12.01.2021r.

Wynik TenderHut i plany giełdowe

Prawie 46 milionów złotych – z takim skonsolidowanym przychodem Grupa Kapitałowa TenderHut najprawdopodobniej zamknie 2020 rok. Mimo zawirowań w gospodarce spowodowanych globalną pandemią, spółka odnotowała zwiększenie przychodów na poziomie 9,55 mln zł, co stanowi 21,5 procentowy wzrost rok do roku. Według zapowiedzi, TenderHut ma szansę jeszcze w tym roku zadebiutować na giełdzie. 

Kluczowe dane o spółce:

  • 45,85 mln zł – estymacja skonsolidowanego przychodu za 2020 rok (zmiana 21,5% y/y)
  • 8 centrów developerskich w Polsce
  • 9 zagranicznych oddziałów
  • 10 polskich spółek zależnych i 5 zagranicznych (Chiny, Dania, USA, Szwecja, Niemcy)

– Wejście na giełdę, najpierw na NewConnect, a następnie na główny parkiet warszawskiej giełdy – to plan TenderHut na 2021 rok – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu jednej z najszybciej rozwijających się spółek z sektora IT w Polsce.

2020 rokiem niepewności

Mimo, że branża IT stosunkowo łagodnie przeszła pandemię, to i tak nie obyło się bez zawirowań na globalnych rynkach, na których działa Grupa TenderHut. – podsumowuje Strzelecki.

Pandemia, a w szczególności jej pierwsza fala, to dużo niepokojów na rynkach, co skutkowało w naszym przypadku zamrożeniem realizacji kilku ważnych projektów. Niestety straciliśmy także klientów z branży travel, która z dnia na dzień runęła jak domek z kart. Jednak po chwilowym przetasowaniu zaczęliśmy odrabiać straty. 2020 rok spowodował przyspieszenie uruchomienia kilku strategicznych projektów w grupie, których owoce zaczęliśmy zbierać już w ostatnim kwartale ubiegłego roku – wyjaśnia Robert Strzelecki. Finalnie spółka uzyskała prawie 46 mln zł przychodu. – To mniej niż zakładaliśmy, jednak biorąc pod uwagę pierwszą trudną połowę roku uważam, że osiągnęliśmy świetny wynik

Jak dodaje prezes firmy, był to także czas na uporządkowanie struktury grupy kapitałowej i przygotowania do debiutu na giełdzie. 

2021 rokiem debiutu i rozwoju

Spółka jest w drodze na giełdę. Pierwszym etapem będzie rynek NewConnect.

– Chcemy jak najszybciej pojawić się na małym parkiecie. To jednak tylko pierwszy krok – docelowo chcemy być notowani na głównym parkiecie, który umożliwiłby nam pozyskanie finansowania strategicznych projektów i wejście do grona dużych graczy IT na polskim rynku kapitałowym – podkreśla Strzelecki.

Spółka nadal będzie realizować swoją strategię rozwoju. Nowe biura pojawią się między innymi w USA, aby wspomóc realizację idei obsługi klientów w myśl zasady “Follow the sun”, czyli w każdej strefie czasowej przez 24/h na dobę 7 dni w tygodniu. Rynki, na których grupa zamierza realizować sprzedaż, to głównie kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Chiny i USA oraz Japonia. Oprócz swojej głównej działalności, jaką jest outsourcing usług IT, firma rozwija także własne produkty, które po fazie wewnętrznej akceleracji zasilają grono spółek zależnych od TenderHut, tworząc portfolio dla VenturesHut.

Wewnętrzny fundusz innowacyjności

VenturesHut to koncept, według którego wszystkie corp-up’y – czyli start-up’y powstające w Grupie TH, będą funkcjonowały w ramach własnego funduszu kapitałowego. Do tej pory spółka zrealizowała szereg projektów corp-up’owych, które już odniosły rynkowy sukces. Są wśród nich: Zonifero, Grow Uperion, czy najnowsze dziecko spółka Holo4Med.

– Idea własnej kuźni start-up’ów, które skupione są wokół tworzenia rozwiązań dotyczących konkretnych zagadnień biznesowych, to ogromna przewaga całej grupy. Z obserwacji zachowań szwedzkich inwestorów giełdowych wynika, że Skandynawowie przeważnie inwestują w spółki posiadające gotowe skalowalne produkty – to kierunek, który z pewnością będziemy rozwijać – wyjaśnia Strzelecki. Nie bez powodu także w ubiegłym roku przejęliśmy 45% udziałów w szwedzkim akceleratorze Nordic Tech House – podsumowuje prezes TenderHut.

Tworzone w ramach grupy start-up’y nie tylko szybko akcelerują i stają się samodzielne, ale także cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych.

Udany Crowdfunding

W 2020 roku dwie spółki z Grupy TenderHut zamknęły swoje rundy crowdfundingowe w mniej niż tydzień. Grow Uperion – start-up tworzący innowacyjne rozwiązania do motywowania pracowników zaledwie w 8 godzin zebrał 1 milion zł przy wycenie pre money na poziomie 10 mln zł. Natomiast spółka Holo4Labs tworząca autorskie oprogramowanie na HoloLens, służące do przeniesienia pracy w laboratoriach badawczych do świata Mixed Reality, zebrała 1,2 mln zł w 3,5 dnia. Oba start-up’y są przykładem tego, jak w korporacjach mogą powstawać innowacje.

Portfolio z myślą o przyszłości

Grupa rozwijając własne start-up’y lub spółki celowe, tworzy portfolio, które w przyszłości ma zapewnić jej zwrot z inwestycji. Przykładem takiego działania są wyniki spółki Solution4Labs wchodzącej w skład grupy, zajmującej się transformacją cyfrową w laboratoriach. Spółka w 2020 roku została ujęta wśród 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie Centralnej w rankingu Deloitte Technology Fast 50. W latach 2016-2019 Solution4Labs wypracowała wzrost przychodów na poziomie 2367% i ten wynik zagwarantował jej 7. miejsce w Europie Centralnej oraz 3. miejsce w Polsce. Start-up’y rozwijane w ramach grupy takie jak Holo4Med, Zonifero, Grow Uperion czy Holo4Labs działają w branżach, które w wyniku pandemii rozwijają się w błyskawicznie.

Obszar działalności TenderHut oraz rozwój szybkorosnących spółek zależnych powoduje, że debiut na NewConnect może okazać się gratką dla inwestorów.

Reklama