Reklama

Wymiana pieców – umowa

Miasto Białystok dofinansuje i zorganizuje wymianę 225 pieców węglowych na gazowe w prywatnych domach zlokalizowanych na terenie miasta. Urząd Miejski zakończył przetarg na zrealizowanie tego zadania w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. Podpisano także umowę z wykonawcą na wykonanie prac.

Realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” służy poszerzeniu dotychczasowych działań służących ochronie powietrza. W ramach tego zadania Miasto obejmie dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych (rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona w 2017 r.). W prywatnych domach zostanie zainstalowanych 225 kotłów gazowych oraz 225 kolektorów słonecznych. Wykonawca zadania dotyczącego kolektorów został już wyłoniony. Teraz Miasto podpisało umowę na modernizację indywidualnych kotłowni. Zajmie się tym firma ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki.

Chcemy w ten sposób pomóc mieszkańcom w wymianie starych, nieekologicznych pieców lub palenisk węglowych na nowoczesne – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk. – Chodzi o to, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaprojektowanie i modernizacja 225 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe. Po modernizacji mają być opalane wyłącznie gazem ziemnym poprzez instalację nowoczesnych kotłów gazowych, które będą ogrzewały budynek oraz wodę. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji technicznej, wykonania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia prac montażowo-instalatorskich, a także usług gwarancyjnych i serwisowania. Zadanie to ma być zrealizowane do końca października 2020 roku.

Koszt projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” jest szacowany na 8 mln zł, blisko 7 mln zł ma stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańca ma wynosić 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora (w zależności od rodzaju instalacji kwota powinna wynieść od 2 100 tys. zł do 3 tys. zł).

Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok