Reklama

Wydanie książki pt. „100-lecie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce” – oferta na realizację zadania publicznego

Dnia 3 listopada br. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie książki pt.: „100-lecie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr. debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 6 listopada do dnia 12 listopada br.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama