Reklama

Wybory – dopisanie do spisu wyborców

W tym miesiącu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Osoby, które mieszkają w Białymstoku, a nie są tu zameldowane, mogą do 21 maja dopisać się do spisu wyborców w naszym mieście. Taki wniosek między 15 a 16 maja można złożyć w domach studenta.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 r. W dniach 15-16 maja w domach studenta pracownicy Urzędu Miejskiego będą przyjmować od zainteresowanych mieszkańców wnioski o dopisanie do spisu wyborców.

Wnioski będzie można składać od godz. 9.00 do 17.00 w:

  • Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – ul. Akademicka 3,
  • Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – ul. J. Waszyngtona 23A,
  • Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu w Białymstoku – ul. S. Żeromskiego 1,
  • Domu Studenta nr 3 GAMMA Politechniki Białostockiej – ul. Zwierzyniecka 8.

Urzędnicy w wymienionych punktach będą przyjmowali tylko wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Inne sprawy wyborcze można załatwiać w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5 (pokój 19) w godzinach pracy urzędu.

Wyborcy mogą dopisać się do spisu także poprzez specjalny formularz na stronie www.obywatel.gov.pl. Z kolei szczegółowe informacje o procedurach znajdują się na www.bip.bialystok.pl.

Warto pamiętać o tym, że osoby zameldowane na pobyt stały w Białymstoku są wpisywane do spisu wyborców z urzędu – nie muszą same tego robić.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7979.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok