Reklama

Wspólnie posprzątajmy Białystok

W dniach 9–11 września wspólnie posprzątajmy Białystok. Akcja „Czysty Białystok” ma wzbudzić wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za środowisko i skłonić do podejmowania działań ograniczających tworzenie odpadów. Do udziału w przedsięwzięciu mogą zgłaszać się placówki oświatowe, ale także mieszkańcy Białegostoku, którym zależy na czystych terenach w swoim sąsiedztwie.

Miasto Białystok zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „Czysty Białystok”, która odbędzie się w dniach 9-11 września 2021 r. w Białymstoku. Zachęcamy dzieci, młodzież i wszystkich mieszkańców naszego miasta do posprzątania terenów w swoim sąsiedztwie. Do współpracy Miasto zaprosiło także Nadleśnictwo Dojlidy, spółkę „Lech” oraz firmy wywozowe z sektora gospodarki odpadami. Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć zarówno placówki oświatowe, jak i mieszkańcy Białegostoku, którzy wraz z rodzinami mogą chodząc po osiedlach i okolicznych lasach wypełniać worki odpadami. Uczestnicy akcji zostaną zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki ochronne.

Wszyscy chętni do uczestnictwa w kampanii mogą zgłaszać grupy do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W tym celu należy wypełnić załączony formularz, a następnie przesłać go na adres: pkondel@um.bialystok.pl.

Należy podać nazwę grupy i adres jej lidera, termin sprzątania (dzień i godzinę), liczbę osób, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę, wskazać teren, który będzie sprzątany oraz miejsce składowania śmieci (według załączonego formularza). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 85 879 73 34, 667 653 440 (Paweł Kondel).

Kolorowe worki i rękawice ochronne można odbierać w dniach 6-8 września w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (poniedziałek 8.00–17.00, wtorek-czwartek 7.30–15.30) w Departamencie Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17. Pracownicy proszą o kontakt telefoniczny przed przyjściem – 85 879 73 34, 667 653 440 – w celu uzgodnienia godziny odbioru.

Przypominamy o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zbierania śmieci. Nie wolno dotykać wyrzuconych strzykawek, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama