Reklama

Wrześniowa „Sztuka bez granic” pod znakiem wielokulturowości

W weekend 7-8 września 2019 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku organizuje czwarte spotkanie w ramach projektu „Sztuka bez granic”. Jego uczestnikami są uczniowie z Grodna, którzy uczą się języka polskiego, a także dzieci z Białegostoku. Jesienią do projektu dołączą także mali pacjenci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. 

W sobotę 7 września zaplanowano wyjazd do Kruszynian, Poczopka oraz Supraśla. Tematem przewodnim wyjazdu będzie wielokulturowość naszego regionu, a także sztuka introligatorska.
W Kruszynianach uczestnicy zapoznają się z kulturą tatarską, a w Supraślu poznają bliżej dziedzictwo prawosławia. W planie jest wizyta w supraskim Muzeum Ikon – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, a także Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, gdzie zostanie przeprowadzona pierwsza część warsztatów introligatorskich. W niedzielę 8 września uczestnicy będą kontynuować zajęcia poświęcone sztuce książki, a następnie wezmą udział w zajęciach teatralnych. 

Kolejne spotkanie odbędzie się w dn. 5-6 października 2019 r.

W ramach pierwszej fazy projektu „Sztuka bez granic” realizowane są kilkumiesięczne interdyscyplinarne warsztaty z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów, wsparte wyjazdami terenowymi. Prace i zajęcia z dziećmi oparte są o zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uczestnicy biorą udział w serii warsztatów: rzeźbiarskich, literackich, malarskich, designerskich, introligatorskie, teatralnych, warsztatach z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji, warsztatach fotograficznych inspirowanych lokalną architekturą drewnianą oraz wielokulturowością regionu, warsztatach z autoprezentacji i spacerach edukacyjnych po Białymstoku. W ciągu kilku weekendów odbywają się także wyjazdy krajoznawcze po naszym województwie.

Druga część projektu będzie polegała na przygotowaniu wydawnictwa edukacyjnego, jesiennej wystawy plenerowej oraz na otwarciu w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego ekspozycji złożonej z prac uczestników. 

Wszystkie działania są realizowane pod okiem doświadczonych artystów, animatorów
i muzealników związanych z Podlasiem. 

Projekt zakończy się przeprowadzeniem warsztatów artystyczno-terapeutycznych
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
w okresie od października do grudnia, przygotowanych na podstawie utworzonej podczas projektu koncepcji zajęć oraz wydanej specjalnie publikacji. 

Rekrutacja do projektu została zakończona, a uczestnicy pracują w stałych grupach
w przeciągu kilku miesięcy regularnych spotkań. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.