Reklama

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego

– „Inauguracja” w tłumaczeniu z łaciny oznacza składanie życzeń. Tak, więc wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przybyłym gościom życzę, aby ten zaczynający się nowy rok szkolny okazał się przede wszystkim czasem pokoju, zdrowia, sukcesów, doskonałych wyników i wybitnych osiągnięć – mówił starosta siemiatycki Marek Bobel zwracając się do uczniów i pedagogów.

Natomiast Marek Malinowski życzył nauczycielom cierpliwości, wytrwałości oraz sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a uczniom, aby dążyli do rozwoju, dokonywali mądrych wyborów oraz traktowali naukę jak wielką niezwykłą przygodę.

– Pierwszy dzień września każdego roku szkolnego to czas nowych wyzwań, jakie stawia przed nami nowoczesna edukacja. Pełni wiary i optymizmu podejmujemy się ich realizacji, z radością spoglądamy w przyszłość, szukając w niej inspiracji i rozwiązań – mówił.

Podczas uroczystości uczniowie przywitali gości, prezentując program artystyczny. Oprócz patriotycznych pieśni oraz dawnej biesiadnej muzyki szkolny chór zaśpiewał zaaranżowane przez siebie utwory o swojej szkole.

Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie jest placówką nadzorowaną przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach. Szkoła kształci w następujących zawodach t. j. technik handlowiec, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W 2021 roku zostały otworzone oddziały przygotowania wojskowego na terenie tej szkoły, która jest także jedyną placówką w powiecie wyposażoną w wirtualną strzelnicę.

Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił też w 2021 roku dofinansowania w wysokości 600 tys. zł w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dzięki tym środkom zmodernizowano internat, do którego już od tego roku szkolnego mogą wprowadzić się uczniowie.

W Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego uczestniczyli Dariusz Piontkowski – wiceminister edukacji i nauki, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Tomasz Madras – zastępca wojewody podlaskiego, Beata Pietruszka – podlaski kurator oświaty, przedstawiciele duchowieństwa: bp Piotr Sawczuk, ordynariusz drohiczyński oraz Warsonofiusz, prawosławny biskup siemiatycki, lokalni samorządowcy, nauczyciele, rodzice oraz licznie zebrani uczniowie.

tekst i fot.: Cezary Rutkowski
red.: Aneta Kursa

Reklama