Reklama

Wizyta przedstawicieli UNHCR

Delegację z Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) przyjął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek. W trakcie spotkania przedstawiona została aktualna sytuacja migracyjna na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej ochranianej przez Podlaski Oddział SG z uwzględnieniem zakresu pomocy udzielanej migrantom, akcji ratowania życia i hospitalizacji. Omówiono również system wsparcia humanitarnego wypracowany w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, którego koordynatorem jest Pełnomocnik ds. Ochrony praw Człowieka Komendanta Podlaskiego OSG przy współpracy z podlaskimi placówkami Straży Granicznej oraz instytucjami i organizacjami pomocowymi.


Oprócz części teoretycznej wizyta kontynuowana była w aspekcie praktycznym. Delegacja odwiedziła Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku, gdzie zapoznała się z warunkami pobytowymi migrantów.


Reklama

Przedstawiciele delegacji byli również na drogowym przejściu granicznym w Połowcach. Tam zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Rejestracji Cudzoziemców. Goście mieli również okazję zobaczyć powstałą zaporę na linii granicy w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze.


Podczas spotkania członkowie delegacji wyrazili zrozumienie dla złożoności całej sytuacji na granicy polsko – białoruskiej, która została wywołana przez służby białoruskie.

  • Wizyta przedstawicieli UNHCR w Podlaskim Oddziale SG
    Wizyta przedstawicieli UNHCR w Podlaskim Oddziale SG

  • Wizyta przedstawicieli UNHCR w Podlaskim Oddziale SG
    Wizyta przedstawicieli UNHCR w Podlaskim Oddziale SG

  • Wizyta przedstawicieli UNHCR w Podlaskim Oddziale SG
    Wizyta przedstawicieli UNHCR w Podlaskim Oddziale SGPodlaska Straż Graniczna

Reklama