Reklama

Wizyta delegacji z Ukrainy w urzędzie marszałkowskim

Uczestnicy spotkania rozmawiali o potencjalnych kierunkach współpracy, wymienili doświadczenia na gruncie inwestycyjnym i gospodarczym.

– Istnieje wiele podobieństw pomiędzy naszym województwem i Obwodem Rówieńskim, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i gospodarczym. Dzisiejsze spotkanie i wymianę doświadczeń uważam za początek owocnej współpracy – mówił wicemarszałek. 

Sergiej Gemberg zaprezentował region pod kątem perspektyw współdziałania z Województwem Podlaskim.

– Jedną z największych smart specjalizacji w naszym regionie jest logistyka, prężnie funkcjonuje u nas także klaster meblarski, bardzo sprawnie działa branża IT. W planach mamy utworzenie parku naukowo-technicznego, który będzie zajmował się rozwojem nowej gospodarki – powiedział.

Delegacja spotkała się także z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego oraz instytucji z regionu: Wiesławem Kamieńskim – zastępcą prezesa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Pawłem Kramarzem, zastępcą dyrektora Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zaprezentowali oni działania podejmowane przez instytucje, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw z regionu.

– Realizujemy wiele różnych projektów. W tej chwili takim standardowym jest projekt platform wsparcia innowacyjnych pomysłów. To jest projekt, w którym propagujemy nabory wniosków od osób, które mają po prostu dobry pomysł. To nie muszą być nawet firmy – mówił Paweł Kramarz, zapraszając przedstawicieli Obwodu Rówieńskiego do kontaktu. – Myślę, że na pewno znajdziemy jakieś pole do współpracy.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama