Reklama

„Wielki Festiwal Taneczny o Puchar Tuptusia” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie „Uśmiech Pokoleń” w Grajewie złożyło ofertę 23 maja 2023 r. Chodzi o realizację zadania publicznego pn.: „Wielki Festiwal Taneczny o Puchar Tuptusia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ofertę złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Stowarzyszenie „Uśmiech Pokoleń” w Grajewie złożyło ofertę 23 maja 2023 r. Chodzi o realizację zadania publicznego pn.: „Wielki Festiwal Taneczny o Puchar Tuptusia”
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ofertę złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama