Reklama

„Wieczór pamięci 2023”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wydarzenie organizowane będzie w 75 rocznicę rozstrzelania rtm. Witolda Pileckiego w hołdzie bohaterom walk o niepodległą Polskę w latach 1918-1920, Żołnierzom Polskiego Podziemia Niepodległościowego oraz Żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uroczystość odbędzie się w maju. W dniu 27 marca br. Fundacja Patria Mater złożyła ofertę na realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres siedmiu dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agata.borowik@podlaskie.eu w terminie od dnia 29 marca do dnia 4 kwietnia br.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama