Reklama

Więcej pieniędzy z PFRON

Więcej pieniędzy na podopiecznych otrzymają: Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży, Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku, Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne, Zakład Aktywności Zawodowej „Wytwórnia” Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi w Białymstoku i Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

Początkowo roczny koszt pobytu jednej osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie ustalono na poziomie 27,5 tys. zł. Teraz ta kwota została zwiększona do 28,5 tys. zł.

– Zakłady aktywności zawodowej wykonują bardzo dobrą pracę, są bardzo potrzebne i cieszę się z tego, że kwota na dofinansowanie kosztów pobytu osób potrzebujących wzrosła – mówił członek zarządu województwa Marek Malinowski. 

Całkowita pula pieniędzy z PFRON dla województwa podlaskiego teraz wynosi ponad 9,1 mln zł, wcześniej było to 8,9 mln zł. Dysponentem tych pieniędzy jest Samorząd Województwa. Co roku przeznacza je na trzy rodzaje zadań: dofinansowanie robót budowlanych, których celem jest m.in. dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na prowadzenie przez odpowiednie zakłady rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Aneta Kursa
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Kwoty po zmianie:

  • dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” – 1 611 758 zł
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej –
    6 950 840 zł (wcześniej było: 6 734 840 zł)
  • Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym” – 548 361 zł.

Reklama