Reklama

Weź udział w konkursie i zostań Ambasadorem Młodego Pokolenia RP!

Inicjatywa skierowana jest do osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską, a także do organizacji, które tę działalność wspierają.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodzieży i podejmowanych przez nich inicjatyw. Organizatorzy chcą zmobilizować też do zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską, a także zachęcić szkoły, organizacje pozarządowe, samorządy, młodzieżowe rady, środowiska naukowe i firmy do działania na rzecz młodzieży.

Zgłoszenie przesyłać może każda osoba do 30 roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Należy to zrobić do 10 września br. na adres: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

źródło: Komitet ds. Pożytku Publicznego
oprac.: Anna Augustynowicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama