Reklama

Wciąż niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej

Próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Mielniku, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Michałowa, Szudziałowa, Kuźnicy, Lipska i Czeremchy. Wśród cudzoziemców, którzy próbowali dostać się do naszego kraju nielegalnie, znajdowali się między innymi obywatele Jemenu, Mali, Indii, Gwinei, Konga i Beninu.

Niebezpiecznie było na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Lipsku i Czeremsze. Polskie patrole zostały obrzucane kamieniami i petardami hukowymi. Do przekroczenia granicy na odcinku Placówki SG w Lipsku nie doszło. Z kolei na odcinku służbowej odpowiedzialności PSG w Czeremsze 7 cudzoziemców przedarło się na polską stronę (4 obywateli Afganistanu i 3 obywateli Syrii).

Również dziś (06.05.2022 r.) tuż po godz. 2.00 doszło do siłowego sforsowania granicy na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży. Służby białoruskie rzucały kamieniami w polskie patrole. 25 – osobowa grupa cudzoziemców po przecięciu concertiny przedostała się do naszego kraju. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się między innymi obywateli Syrii, Jemenu i Iraku.  

Zatrzymano również trzech pomocników (dwóch obywateli Ukrainy i obywatela Mołdawii) w organizowaniu nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Reklama