Reklama

W Wigilię nie pracujemy

Przed nami okres świąteczno-noworoczny. Może się zdarzyć, że mieszkańcy – korzystając z wolnego czasu – będą chcieli załatwić jakąś sprawę w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Kiedy urzędnicy będą pracować?

W Wigilię (piątek, 24 grudnia) Urząd Miejski w Białymstoku będzie nieczynny. Dotyczy to wszystkich punktów obsługi mieszkańców z wyjątkiem obsługi rejestracji zgonów. Tego dnia dyżur będą pełnić pracownicy na stanowisku ds. rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Branickiego 3/5, pok. 101, w godzinach 8.00-13.00.

Urząd będzie nieczynny również w dni ustawowo wolne od pracy, czyli 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia.

W dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie telefonicznie, bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wyłącznie po umówieniu terminu wizyty:

W tym roku pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodzony 25 grudnia przypada w sobotę. Według kodeksu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W związku z tym 24 grudnia wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama