Reklama

W Siemiatyczach powstanie oddział dla chorych na COVID-19

Reklama

– Staramy się zabezpieczać placówki medyczne w regionie na wypadek zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej. Inwestycja w Siemiatyczach wpisuje się w ten kierunek działań – powiedział marszałek Artur Kosicki.

– Inwestycja pozwoli na ograniczenie wystąpienia COVID-19 u innych pacjentów poprzez odseparowanie zakażonych na specjalnym oddziale, jednocześnie zapewniając im odpowiednią pomoc medyczną – dodał Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za zdrowie.

Szpital w Siemiatyczach realizuje projekt unijny pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach”. Inwestycja obejmuje zakup rezonansu magnetycznego oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, przebudowę pomieszczeń po dawnej sterylizatorni oraz istniejącej kuchni na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej do tego oddziału. Przyznane w maju 2021 r. dofinansowanie wyniosło 5,65 mln zł.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zwrócił się do zarządu województwa o zgodę na rozszerzenie tego projektu o budowę oddziału jednego dnia dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Powstałby tam blok operacyjny z salami pobytowymi dla chorych na koronawirusa. Zarząd województwa przychylił się do tej prośby i zwiększył dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego projektu o 2,3 mln zł. A to oznacza, że wyniesie ono blisko 8 mln zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama