Reklama

W Okopach przekazano ziemię pod budowę Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki II Dni Tradycji Obojga Narodów w Biels…


– Tutaj, na tej ziemi, urodził się ks. Jerzy Popiełuszko, który jest już błogosławionym i tutaj powstanie muzeum jego pamięci. Urodził się w rodzinie gospodarskiej i na jego postawę życiową miała wpływ rodzina, kościół parafialny, ale przede wszystkim jego matka – mówiła Wiesława Burnos. ­– Po śmierci swego syna powiedziała: „ja jestem ból aż do samego nieba”, a ćwierć wieku później jej syn został włączony w poczet błogosławionych kościoła. I to właśnie Marianna Popiełuszko i jeszcze jedna błogosławiona z naszej ziemi – Marianna Biernacka z Lipska, to dwie kobiety, których życie to praca i modlitwa, one pokazywały nam, jak można pięknie żyć blisko Boga.

Założona przez rodzinę ks. Jerzego Fundacja „Dobro” przekazała grunty pod budowę Muzeum Podlaskiemu. To właśnie instytucja kultury samorządu województwa jest odpowiedzialna za utworzenie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie ono ósmym oddziałem Muzeum Podlaskiego.

Kobieta stoi przed mikrofonem. Mówi.

Dr Piotr Szpanowski przypomniał, że Muzeum Podlaskie jest współprowadzone przez samorząd województwa i resort kultury, a tym samym resort będzie również współfinansować działalność oddziału w Okopach.

– Tutaj powstanie wspaniałe muzeum, które będzie upamiętniać osobę bardzo zasłużoną dla historii Polski i wszyscy mamy nadzieję, że odwiedzać to miejsce będą rzesze ludzi zainteresowanych dziełem życia ks. Jerzego – mówił przedstawiciel ministra kultury i poinformował, że MKiDN będzie też współfinansowało budowę placówki.

Za darowiznę terenu na rzecz Muzeum Podlaskiego dziękował fundacji „Dobro” dyrektor Waldemar Wilczewski. Zaznaczył, że jego ambicją jest, aby powstało miejsce wyjątkowe, które idee ks. Jerzego będzie przekazywać kolejnym pokoleniom. Dodał również, że wśród wielu pomników, miejsc pamięci i innych form wyrazu hołdu składanego ks. Jerzemu, muzeum w Okopach będzie szczególne.

– Muzeum w miejscu urodzenia, to jest coś wyjątkowego. Stoimy we wsi Okopy, to jest źródło życia przyszłego błogosławionego. Tu się kształtował, tu się bawił, to miejsce i jego mieszkańcy go kształtowali. I chcemy przekazać klimat tego miejsca, tej krainy – mówił.  

Mężczyzna stoi przed mikrofonem. Trzyma akt notarialny.

Waldemar Wilczewski informował, że obecnie, oprócz prac związanych z przygotowaniem do budowy, gromadzone są pamiątki, które będą stanowić zbiory muzealne.

Z inicjatywą powołania muzeum poświęconego ks. Popiełuszce kilka lat temu wyszła fundacja „Dobro”. 

– Świadomość, że o miejscu urodzenia i dorastania księdza Jerzego niewielu słyszało, dotarła do mnie w 70. rocznicę jego urodzin. I od tamtego momentu idea, aby świat poznał jego rodzinną wieś – to gdzie biegał, bawił się, gdzie był uśmiechnięty – zaczęła się rozwijać – mówił Marek Popiełuszko, bratanek księdza i prezes fundacji „Dobro”.  

Pomysłem zainteresowali się marszałek Artur Kosicki i minister kultury Piotr Gliński.  W 2020 r. został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia muzeum, a już rok później zaprezentowano jego koncepcję architektoniczną autorstwa Mirosława Nizio. Kolejnym krokiem było podpisanie w lipcu br. porozumienia w sprawie utworzenia Muzeum Pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Jego budowa ma być zakończona w ciągu trzech lat. Fundacja „Dobro” zamierza też uruchomić społeczną zbiórkę pieniędzy na dofinansowanie przedsięwzięcia.  

Widok ogólny

W uroczystości przekazania terenu po budowę muzeum uczestniczyli też: proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli ks. Tomasz Małyszko, brat bł. ks. Jerzego i wiceprezes Fundacji „Dobro” Józef Popiełuszko, przewodniczący rady programowej fundacji „Dobro” Bogdan Romaniuk, burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Agata Puchalska i naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk.

***

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach koło Suchowoli 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem. W latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był systematycznie nękany i inwigilowany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Został zamordowany jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.

Aneta Kursa
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Mateusz Duchnowski 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama