Reklama

VII Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego

Przez dwa dni 16-17 czerwca w oparciu o Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze odbyły się VII Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów i Stowarzyszeniem STRAŻAK. Ponadto czynnie w organizację włączyła się Grupa Ratownicza Nadzieja oraz gospodarz terenu – Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie.

W czasie Warsztatów uczestnicy wykonywali liczne, skomplikowane zadania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przez cały czas podlegając ocenie ekspertów z dziedziny ratownictwa medycznego.

Wzięło w nich udział 96 osób, czyli 32 trzyosobowe drużyny z całego województwa, w tym 15 drużyn Państwowej Straży Pożarnej oraz 17 z Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej oraz jedna drużyna z Lasów Państwowych. Oprócz ćwiczeń praktycznych odbyły się także warsztaty szkoleniowe podnoszące niezbędną wiedzę teoretyczną – mówi kpt. mgr Artur Bernaziuk Koordynator Ratownictwa Medycznego i Wodnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Z ramienia Grupy Ratowniczej do działań skierowano w sumie trzy zespoły ratownictwa medycznego z trzech oddziałów. Apogeum ćwiczeń miało miejsce w niedzielę, kiedy przeprowadzona została symulacja wypadku autobusu jako zdarzenia masowego.

Dla uczestników przygotowaliśmy jedną z konkurencję, którą zawodnicy musieli zaliczyć w pierwszym dniu. Był to pozowany wypadek karetki. Drugiego dnia wystąpiliśmy jako zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego w inscenizowanym wypadu autokaru -mówi zastępca koordynatora GR Nadzieja rat. med. Jakub Brzeziak

VII Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego są przedsięwzięciem cyklicznym przynoszącym znakomite efekty w zakresie sprawdzenia i doskonalenia możliwości potencjału ratowniczego podczas realizacji procedur w obszarze ratownictwa medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Reklama