Reklama

VI Wschodni Kongres Gospodarczy

W dniach 25-26 września 2019 r. odbędzie się w naszym mieście 6. edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego. W tym wydarzeniu weźmie udział ponad 1500 uczestników, 200 prelegentów oraz 700 uczniów i studentów. Nie zabraknie ekspertów z Polski i zagranicy, którzy będą debatować nad kondycją i przyszłością regionu.

Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Będzie to dwudniowe forum pełne dyskusji o perspektywach rozwoju Polski Wschodniej. Będą na nim poruszane aktualne i przekrojowe tematy, takie jak relacje między Unią Europejską a wschodem Europy, zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, przemiany związane z cyfryzacją. Pod dyskusję poddane zostaną też kwestie nowych czynników kształtujących sytuację gospodarczą Polski i Europy, rozwojowe ambicje, bodźce wzrostu, szanse i wyzwania, a także problemy i bariery do pokonania.

– Wschodni Kongres Gospodarczy już po raz szósty odbędzie się w Białymstoku. Nasz region przechodzi dynamiczne zmiany, o których warto rozmawiać. Cieszę się, że ponownie będzie do tego okazja w naszym mieście. To forum skupi przedsiębiorców, środowisko naukowe i – co bardzo ważne – samorządy. Te połączone środowiska będą rozmawiać o kierunkach rozwoju Polski Wschodniej – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Ponownie hasłem przewodnim kongresu zostało zdanie „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”. Wyznaczy ono kierunek zróżnicowanym dyskusjom i wykładom, które odbędą się podczas imprezy. Będzie mowa m.in. o odnawialnej energii i „zielonym przemyśle”, nowym kształcie funduszy europejskich, sytuacji na rynku pracy, miejscu Polski Wschodniej w globalnych łańcuchach logistycznych.

W ramach kongresu odbędą się liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. plebiscyt TOP Start-up Polski Wschodniej, konkursy Top Inwestycje Polski Wschodniej i Top Pracodawcy Polski Wschodniej, a także projekt EEC Liderzy Przyszłości (skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych).

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym organizowanym przez Grupę PTWP znajduje się na stronie www.wschodnikongres.eu.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok