Reklama

V Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja Obowiązek Polski dnia 24 maja br. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „V Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres siedmiu dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 25 maja do dnia 31 maja br.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Cezary Rutkowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama