Reklama

UwB inspiruje młodych odkrywców nauki. Ze wsparciem Centrum Nauki Kopernik

Głównym celem naszego projektu jest kształtowanie u klubowiczów spójnego obrazu świata oraz wzajemnej użyteczności różnych dziedzin nauki. Chcemy również nawiązać współpracę pomiędzy klubami i ich opiekunami, by wymieniali się doświadczeniami i scenariuszami zajęć, a także zainspirować opiekunów do prowadzenia zajęć o charakterze interdyscyplinarnym – mówi dr Anna Rybak, koordynatorka projektu z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt będzie realizowany do maja 2022 r. przy współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii UwB. Do udziału w nim zaproszone są działające już w województwie podlaskim Kluby Młodego Odkrywcy oraz osoby, które chciałyby taki klub założyć. Autorzy projektu planują też nawiązać współpracę ponadregionalną z KMO z województwa podkarpackiego.

Co zyskają młodzi pasjonaci nauki? Będą eksperymentować, obliczać, obserwować, dokumentować, a tym działaniom będzie towarzyszyć interdyscyplinarność zjawisk i procesów przyrodniczych. Przykłady zajęć?

Kluby biologiczne i chemiczne będą realizować zajęcia nt. Woda – substancja, która ma moc. Uczniowie zbadają wodę, którą piją i wodę z różnych źródeł (rzeki, stawy, zbiorniki) pod kątem właściwości biologicznych i fizykochemicznych. Ogień to energia, a energia nigdy nie znika, tylko ulega przemianom. Klubowicze badać będą przemiany energetyczne w materii ożywionej i nieożywionej. To będzie inspiracja dla fizyków – spojrzeć na zjawiska od strony przemian energii. Będzie to też inspiracja dla matematyków – jakie narzędzia matematyczne są potrzebne do badań ilościowych i opracowania wyników tych badań – wyjaśnia dr Anna Rybak.

Odkrywcy zajmą się też związkiem żywiołów z matematyką (żywioły a bryły). Dowiedzą się m.in. dlaczego danym żywiołom przyporządkowano konkretne bryły, w jakiej temperaturze płoną poszczególne substancje, jak w liczbach wyrazić różnorodne skutki pożarów? (inspiracja dla chemików), ile jest matematyki w powietrzu oraz jak zaprzyjaźnić matematykę z geografią.

W ramach projektu planujemy spotkania stacjonarne na Uniwersytecie w Białymstoku oraz zajęcia wirtualne, w tym krótkie interaktywne wykłady online prowadzone przez naukowców na temat interdyscyplinarności w nauce. Tu odbiorcami mogą być Klubowicze z całego kraju oraz ich opiekunowie, rodzice i inne zainteresowane osoby – dodaje dr Anna Rybak.

Zainteresowani udziałem w projekcie mogą się kontaktować z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na UwB.

Największa podlaska uczelnia od 2018 roku jest parterem regionalnym Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) w programie Klub Młodego Odkrywcy. Sprawuje pieczę nad opiekunami klubów i sympatykami programu z całego województwa.  

Opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy może zostać każdy – nauczyciel, rodzic czy społecznik zainteresowany popularyzowaniem wiedzy i nowymi metodami jej odkrywania i doświadczania przez uczniów. Tematyka zajęć w klubach jest niemal nieograniczona i może dotyczyć każdej dyscypliny nauki.

Na Uniwersytecie w Białymstoku działają w tej chwili dwa Kluby Młodego Odkrywcy. Pierwszy, „My, tropiciele matematyki”, powstał z myślą o uczniach klas V-VII szkół podstawowych, ale na zajęcia przychodzą nawet dzieci siedmioletnie i znakomicie sobie radzą! Natomiast Klub Młodego Odkrywcy „My, matematycy” to oferta dla uczniów szkół średnich. Zajęcia obu Klubów odbywają się na Wydziale Matematyki UwB.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
fot.: Łukasz Nowicki, UwB
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Reklama