Reklama

Urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego

Białystok pamięta o rocznicy urodzin pierwszego honorowego obywatela naszego miasta – Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji dziś (5 grudnia) pod jego pomnikiem zostały złożone kwiaty.

Cześć pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 151. rocznicy jego urodzin w imieniu białostoczan oddał zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. Dziś złożył kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego na Rynku Kościuszki.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia w Zułowie na Litwie. Był uznanym polskim działaczem społecznym i niepodległościowym, żołnierzem, politykiem i mężem stanu. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Kilkakrotnie odwiedzał nasze miasto – w czasach konspiracyjnych i później. Podczas słynnej wizyty w lipcu 1921 roku został pierwszym honorowym obywatelem Białegostoku. Pierwszy powojenny pomnik Marszałka został odsłonięty właśnie w naszym mieście – w listopadzie 1991 roku. Rok 2017 w Białymstoku został ogłoszony rokiem Piłsudskiego – w 150. rocznicę jego urodzin.

Źródło Urząd Miejski Białystok