Reklama

Uroczysty apel z okazji Święta Straży Granicznej

Dziś (24.05) na terenie komendy oddziału odbyły się główne uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej. Uroczysty apel z okazji 32. rocznicy powołania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek witając przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawiciele urzędów, instytucji  na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz rodziny wyróżnionych. Na zakończenie podziękował wszystkim za wzorową służbę i pogratulował awansów i wyróżnień.


Z okazji Święta Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale Straży  Granicznej łącznie awansowano 271 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów – 33 osoby, 108 w korpusie chorążych oraz 130 w korpusie podoficerów. Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 4 funkcjonariuszy, srebrnym 10 funkcjonariuszy i jednego pracownika cywilnego, a brązowym 36 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Odznakę Straży Granicznej otrzymało 53 funkcjonariuszy.


W dowód uznania zasług i osiągnięć na rzecz budowania pozytywnego wizerunku oraz wieloletnią współpracę i wspieranie Podlaskiego Oddziału SG Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału SG otrzymali: płk Paweł Lachowski Dowódca 18 Pułku Rozpoznawczego, kom. Łukasz Osmólski z Izby Administracji Skarbowej, insp. Sławomir Dub z Zakładu Linii Kolejowej w Białymstoku, Pan Marek Bobel Starosta Powiatu Siemiatyckiego, Pan Michał Krzysiak Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego oraz Pan Marcin Urbański Wójt Gminy Mielnik.


Za propagowanie idei krwiodawstwa Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek z rąk Prezesa Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia.


Na zakończenie wszyscy którzy przybyli na naszą uroczystość mieli okazję wysłuchać i podziwiać występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.


W ramach obchodów Święta Straży Granicznej dzień wcześniej (23.05) w Archikatedrze Białostockiej pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego Arcybiskupa Józefa Guzdka została odprawiona Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Na zakończenie uroczystej mszy Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odznaczył chor. SG Martę Januszkiewicz medalem Gloria Caritas. Wyróżnienie to zostało przyznane za pomoc i koordynację działań humanitarnych na granicy polsko-białoruskiej. Tego dnia odbyło się również nabożeństwo w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy, które celebrował Arcybiskup Białostocki Jakub. 


***


Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku ochrania ponad 350-kilometrowy odcinek granicy, z czego 104 km z Litwą oraz 247 km z Białorusią. Zasięg terytorialny oddziału obejmuje województwo podlaskie.


W strukturze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce – Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze).


W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służy dziś blisko 2 tys. funkcjonariuszy (w tym 566 kobiet) oraz zatrudnionych jest ponad 300 pracowników cywilnych. 888 funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, 703 to podoficerowie, a około 275 to oficerowie.


W związku z niespotykaną do tej pory falą nielegalnej migracji na granicy polsko – białoruskiej ostatni lata funkcjonowania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej to wiele zmian. Przede wszystkim zintensyfikował się sposób ochrony granicy. Powstała bariera techniczna i elektroniczna. Dzięki nowoczesnym technologiom mamy podgląd na granicę, na to co się dzieje i adekwatnie do sytuacji możemy reagować. Na granicy polsko-białoruskiej w tym roku od stycznia do kwietnia odnotowaliśmy ponad 9 tys. prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski, w tamtym roku takich prób było blisko 16 tys. Zatrzymano ponad 300 osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy. Rok temu takich osób w sumie było ponad 500.

Podlaska Straż Graniczna

Reklama