Reklama

Uroczysty apel w Kuźnicy

Wczoraj na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy podczas uroczystego apelu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem wręczyli funkcjonariuszom Placówki medale, wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe. Sekretarz Stanu podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za wzorową, profesjonalną  i skuteczną służbę oraz pogratulował wszystkim awansów i wyróżnień. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele służb współdziałających: Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Straży Pożarnej oraz zaproszeni goście.

Wizyta Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego w Placówce SG w Kuźnicy była też okazją do zapoznania się z aktualną  infrastrukturą i bieżącą sytuacją na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Kuźnicy.