Reklama

Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej w Rutce-Tartak, Sejnach i Augustowie

Podczas uroczystych zbiórek Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wspólnie z  Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem wręczył funkcjonariuszom wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe.

Sekretarz Stanu podziękował  funkcjonariuszom Straży Granicznej za ofiarną, profesjonalną  i skuteczną służbę.

W lokalnych obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych. 

Wizyty Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego w Placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej były też okazją do zapoznania się z aktualną  infrastrukturą i efektami działalności poszczególnych jednostek oraz z problemami codziennej służby.