Reklama

Uroczystości poświęcenia grobu Adolfa Białokoza

Był naczelnikiem miasta Białegostoku w czasie powstania styczniowego, weteranem walk o wolność i niepodległość Polski. W 161. rocznicę wybuchu zrywu powstańczego, w poniedziałek, 22 stycznia, na białostockim Cmentarzu Farnym odsłonięto i poświęcono nowo wyremontowany grób śp. Adolfa Białokoza. W uroczystościach uczestniczyła członek zarządu Wiesława Burnos.


Człowiek niezwykłego charakteru

Adolf Białokoz urodził się w 1824 r. w powiecie wołkowyskim guberni grodzieńskiej. Ukończył gimnazjum w Świsłoczy. Przed powstaniem styczniowym przeniósł się do Białegostoku, gdzie pracował jako nauczyciel muzyki w szkołach. W strukturach organizacji powstańczej pełnił on funkcję naczelnika miasta, zajmował się też redagowaniem wydawnictw konspiracyjnych.

– Jeszcze 10 lat temu nie było pewności, kim Adolf Białokoz był dla Białegostoku. Dopiero niedawne badania i wydanie jego pamiętnika doprowadziły do uznania jego zasług na polu walki o niepodległość – wyjaśniał Piotr Niziołek z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Adolf Białokoz został aresztowany 23 czerwca 1863 r. i zesłany do Wierchoturia w guberni permskiej, a następnie do guberni tobolskiej. Był człowiekiem niezwykłego charakteru, na co zwracali uwagę nawet Rosjanie. Do Białegostoku powrócił dopiero w 1879 r. Zmarł niejako w zapomnieniu w 1903 r. w sytuacji, w której jego wkład w walkę o niepodległość nie mógł zostać ogłoszony światu.

Anna Augustynowicz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama