Reklama

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął rok akademicki 2022/2023

Zanim odśpiewano uroczyste Gaude Mater Polonia, wyróżnieni zostali naukowcy za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej oraz organizacyjnej. Nagrody Ministra Zdrowia wręczył Adam Niedzielski.

Po wystąpieniach i wyróżnieniach nastąpiła uroczysta immatrykulacja doktorantów i studentów.

Na zakończenie swój wykład pt. „Medycyna i farmacja we Lwowie – wczoraj i dzisiaj” przedstawił prof. Roman Lesyk, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas uroczystości nastąpiło też przekazanie karetki – daru Wspólnoty Akademickiej UM przedstawicielom Lwowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego we Lwowie oraz symbolicznego czeku z napisem „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu”. Studenci, pracownicy, wykładowy oraz przyjaciele białostockiej uczelni zebrali na ten cel 280 tys. zł. Dar odebrała obecna podczas wydarzenia delegacja z Ukrainy.

– Przyjaciele i Bracia – mówię tak, bo czujemy, że Polacy są dla nas jak Bracia, którzy mają dla nas duże serce i wspierają nas w tych ciężkich czasach. Karetka jest jedną z wielu pomocy, którą otrzymaliśmy od Polaków – mówił prof. dr hab. Lubomir Kułyk ze Szpitala Klinicznego we Lwowie.

W wydarzeniu wzięli też udział: duchowni kościołów prawosławnego i katolickiego, podlascy parlamentarzyści, władze podlaskich uczelni, autorytety naukowe, a także studenci i doktoranci.

***

Początki działalności uczelni sięgają lat 50. XX w. Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach na świecie. Wzrasta ich dorobek naukowy. Co roku zwiększa się również liczba współpracujących z uniwersytetem naukowców z zagranicy, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki badawcze.

tekst: Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama