Reklama

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął rok akademicki 2021/2022

– Najważniejszą misją naszej uczelni jest służenie społeczeństwu poprzez kształcenie wykwalifikowanej kadry medycznej. W tym obszarze dążymy do systematycznego rozwoju naszej Alma Mater – powiedział prof. dr hab. Adam Krętowski, rektor UMB. – W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy na pierwszy rok studiów łącznie 1743 osoby na 16 kierunkach, co jest rekordową liczbą w historii naszego uniwersytetu. W ciągu 20 lat zwiększyliśmy liczbę studentów ponad trzykrotnie.

Podkreślił, że białostocka uczelnia medyczna jest wybierana chętnie przez studentów ze względu na znakomitą kadrę naukową, nowoczesną bazę dydaktyczną i wysoki poziom nauczania.

Zasługi w walce z COVID-19

Prof. Adam Krętowski zaznaczył, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku czynnie angażował się w walkę z pandemią koronawirusa.

– To dzięki uczelni uruchomiono pierwsze w regionie testy genetyczne wirusa Sars CoV-2. To nasz uniwersytecki szpital kliniczny zorganizował w Białymstoku szpitale tymczasowe. To koledzy z naszej uczelni przygotowali unikalny w skali kraju program sekwencjonowania wariantów wirusa i aktualizowaną na bieżąco mapę wczesnego ostrzegania mutacji Sars-CoV-2. To naukowcy z naszej uczelni jako jedyni w Polsce wykonali badania i opracowali genetyczną mapę predyspozycji do tej nowej choroby – wyliczał.

Dodał, że na UMB ciągle rozwija działalność kliniczną na rzecz pacjentów. Jak zaznaczył rektor, uczelnia korzysta z wiedzy i doświadczeń uznanych autorytetów naukowych i specjalistów, czego dowodem jest zaproszenie na wykład inauguracyjny prof. Marii Siemionow z amerykańskiego University of Illinois w Chicago, światowej sławy specjalistki ds. transplantologii i chirurgii. Jako jedna z pierwszych na świecie w 2008 roku przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych udaną operację całkowitego przeszczepu twarzy. W czasie uroczystości przybliżyła zebranym tematykę nowych terapii komórkowych w medycynie regeneracyjnej.

Powrót do nauki stacjonarnej

Prof. Krętowski nawiązał do trudnych, związanych z obostrzeniami, warunków, z jakimi musieli zmierzyć się studenci oraz wykładowcy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

– Nic nie zastąpi zajęć praktycznych i przebywania przy łóżku chorego oraz bezpośredniego kontaktu z wykładowcą czy asystentem. Nic nie zastąpi też waszych wzajemnych relacji z koleżankami i kolegami z grupy studenckiej. Wierzę, że zachowując zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego wspólnie zrobimy wszystko, żeby zajęcia stacjonarne odbywały się przez cały rok akademicki – mówił.

Zanim odśpiewano uroczyste Gaude Mater Polonia, wyróżnieni zostali naukowcy za zaangażowanie w walce z pandemią, których w imieniu Prezydenta RP odznaczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Następnie rektor UMB dokonał immatrykulacji studentów.

W inauguracji wzięli też udział: duchowni Kościołów prawosławnego i katolickiego, podlascy parlamentarzyści, władze podlaskich uczelni, autorytety naukowe, a także studenci i doktoranci.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Początki działalności uczelni sięgają lat 50. XX wieku. Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach na świecie. Wzrasta ich dorobek naukowy. Co roku zwiększa się również liczba współpracujących z uniwersytetem naukowców z zagranicy, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki badawcze.

Cezary Rutkowski
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Kamil Timoszuk

Reklama