Reklama

„Unici na Podlasiu w okresie wczesnonowożytnym” – VIII Sejmik Bielski

„Unici na Podlasiu w okresie wczesnonowożytnym” – to temat przewodni VIII spotkania Sejmiku Bielskiego, które odbędzie się we wtorek 28 listopada. Prelegentem spotkania będzie dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Andrzej Buczyło z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.


Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, mieszczącym się przy ulicy Mickiewicza 43. W jego trakcie przedstawione zostaną główne cechy i problemy unickiej społeczności na Podlasiu, jej stosunek do innych wyznań i władzy państwowej, a także jej rola w historii regionu. 

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama