Reklama

Unia Metropolii Polskich ma nowego partnera

Prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał w imieniu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza porozumienie o współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważne jest to partnerstwo dla każdej ze stron.

Na mocy podpisanego dziś (10 września) porozumienia, GZM będzie współpracować z UMP w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych w Polsce.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje 41 miast i gmin, to ogromny potencjał i siła. Ta pierwsza w Polsce metropolia kładzie nacisk na integrację w wielu sferach – między innymi transportu zbiorowego, rozwoju społeczno-gospodarczego, współdziałania w planowaniu przebiegu dróg – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes zarządu Unii Metropolii Polskich. – Również Unia Metropolii Polskich postuluje integrację planowania przestrzennego, społecznego i gospodarczego, zwłaszcza na terenach dużych miast i ich regionów. Łączą nas wspólne strategie, doświadczenia, potrzeby i plany. Dzięki zapoczątkowanej współpracy będziemy mogli wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń i uczyć się od siebie.

Współpraca Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią będzie realizowana m.in. poprzez udział przedstawicieli GZM w pracach zespołów problemowych UMP, a także udział przedstawicieli UMP w spotkaniach organizowanych przez Metropolię, w tym także w spotkaniach Rady Społeczno-Gospodarczej.

Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza skupia obecnie 12 głównych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę i Wrocław. Działa od blisko 30 lat na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski objął funkcję prezesa zarządu UMP w 2019 r.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok