Reklama

Ukraińskie dzieci w białostockich szkołach

Białostockie szkoły przyjęły już 780 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Są to zarówno dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i młodzież w szkołach ponadpodstawowych. Organizując edukację obcokrajowców Miasto Białystok opiera się na dotychczasowych doświadczeniach, dobrych praktykach i wieloletnim przygotowaniu białostockich pedagogów. Ukraińscy uczniowie korzystają z dodatkowych godzin nauki języka polskiego oraz pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Powstała też specjalna powitalna książka do nauki polskiego.

Do 110 placówek edukacyjnych prowadzonych przez Miasto Białystok przyjęto już 780 dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym do 53 przedszkoli samorządowych – 207 dzieci, do 39 szkół podstawowych – 505 uczniów, do 21 szkół ponadpodstawowych – 68.

– Od 34 dni na terenie Ukrainy mamy do czynienia z regularną wojną. Ta sytuacja jest zupełnie nowa, także dla nas, dla Polski, sąsiada Ukrainy. W obecnej chwili potrzebna jest więc współpraca. Powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem, działać razem, by jak najlepiej zaopiekować się dziećmi, które przeżyły traumę. Dlatego z zaskoczeniem przyjmujemy fakt, że Miasto jest obiektem ataków i krytyki wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Białostoccy nauczyciele i dyrektorzy robią wszystko, aby jak najlepiej zaopiekować się uczniami z Ukrainy. Uważamy, że wprowadzane przez nas rozwiązania są trafne i gwarantują właściwą edukację i adaptację w nowej rzeczywistości młodym ludziom z Ukrainy.

Białystok ma doświadczenie w tym zakresie. W białostockich placówkach edukacyjnych uczy się obecnie ponad 2,5 tys. dzieci obcokrajowców, więc samorząd ma już wypracowane standardy i metody postępowania w takich sytuacjach.

Większość ukraińskich uczniów w Białymstoku trafia bezpośrednio do klas ogólnodostępnych, aby umożliwić im integrację z polskimi koleżankami i kolegami. Jest to też odpowiedź na oczekiwania rodziców, którzy mogą wybrać placówkę dogodnie dla nich zlokalizowaną. Dzięki temu unika się również odizolowania grup uczniów z doświadczeniem migracji. Taka izolacja może bowiem skutkować problemami z integracją ze środowiskiem uczniów polskich i stwarza problemy z niwelowaniem bariery językowej.

W Białymstoku powstały także dwa odziały przygotowawcze: w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica, w którym uczy się 25 uczniów oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, do którego uczęszcza 17 uczniów. W pierwszej placówce jest obecnie łącznie 39 uczniów z Ukrainy, w drugiej – 36. Te oddziały działają od 14 marca. Dzieci uczą się w nich wszystkich przedmiotów obejmujących podstawę programową, w tym również języka polskiego.

– W naszej placówce stosujemy dwie możliwe opcje, na które zezwala prawo oświatowe. Mamy wielu uczniów, którzy są włączani w codzienną pracę szkoły, w klasach ogólnodostępnych. Obecnie jest ponad 90 takich uczniów–cudzoziemców, pochodzą oni z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy – powiedziała Katarzyna Szostak-Król, dyrektor SP nr 26. – Mamy też oddział przygotowawczy dla klas 7-8.

Warto również wiedzieć, że obcokrajowcom w Białymstoku przyznano na ten rok szkolny łącznie 202 godziny (tygodniowo) na naukę języka polskiego, w tym 156 godzin w podstawówkach (dla 551 uczniów) oraz 46 godzin w szkołach ponadpodstawowych (dla 129 uczniów). Dodatkowo uczniom z Ukrainy na naukę języka polskiego przyznano tygodniowo 34 godziny – 24 godziny w podstawówkach oraz 10 godzin w szkołach ponadpodstawowych.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama